Beleidsplan Mission-Rhema

Een Rhema woord is vaak een directe aanzet tot een wonder. Zo geeft Jezus in Lukas 5;5 het bevel om de netten aan de andere kant uit te gooien. 

Meteen volgt hierop een wonder.

Lukas 5:4-7 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.

Jezus bediening begon klein, Hij concentreerde Zijn aandacht eerst op 12 discipelen.

Visie en missie

Onze missie is om Pastors in India te ondersteunen in hun werk lokaal. Vaak willen ze graag vanuit hun bediening werken maar hebben ze de financiële middelen niet om dit tot stand te brengen. Ze leven vaak van wat ze krijgen aan giften en dat is in een arm land als India niet veel. Wij willen ze in hun bediening steunen zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de financiën en zich dienstbaar op kunnen stellen maar ondertussen willen we wel samen met de Pastor zelf een plan bedenken hoe ze in de toekomst in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Spreuken 19:17 Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden.

Onze visie is om kleine projecten eenmalig of maandelijks te kunnen ondersteunen. Dan gaat het over een aantal voedselpakketten voor kinderen tot het maken van een toilet en om plannen te maken om de Pastors zelfredzaam te maken dmv een kleine onderneming/inkomen.  Elk mens die hulp nodig is wb ras of religie willen wij helpen door de Pastors heen. We hopen dat dit steeds meer uit gaat breiden zodat we door het doen, de liefde van Jezus zichtbaar mag worden. We hebben visie voor voedselprogramma’s voor kinderen, opvang van weduwen, gratis opleiding van eenjarige studenten, gaarkeuken, prayer room en een extra kerk. Iedereen die een gift doet, willen wij ook weer een persoonlijke note van de Pastor terug laten sturen met liefst een foto van het desbetreffende project. Jesaja 28:29 Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.

Ook zoeken wij mensen die persoonlijk betrokken willen raken als mentor/coach, die persoonlijk contact houdt met een student of met een Pastor en mensen die weten een eigen onderneming te kunnen starten in een land als India, hierin mee willen denken. Ze hebben onze bemoediging en gebed hard nodig. Romeinen 15:2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

 

Microkrediet

De shampoobars opbrengsten gaan naar microkrediet leningen voor vrouwen in India. Het is een plan wat al maanden loopt en we zijn nog niet helemaal klaar maar we gaan toch eindelijk beginnen. Ik heb ondertussen al maar dan 175 bars verkocht en dat geeft al een mooi bedrag om een paar dames te mogen helpen. Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal vrouwen om een ‘business’ plan op te zetten en een persoonlijke lening te geven.Ons doel is om daarnaast financieel, emotioneel en geestelijk online te ondersteunen. We proberen de vrouwen iets naar vrouwen te schuiven in een land waar vrouwen niet altijd de plaats krijgen waar ze tot bloei kunnen komen. We hopen met dit plan dat we ‘Spreuken 31 vrouwen’ mogen helpen in hun talent, roeping en kracht die ze van God hebben gekregen. 

Willen jullie aan dit plan mee werken? Ik hoop dan van harte van jullie te horen….

Jij maakt het verschil.

Wij zoeken jou, jij die de vrijheid en financiën hebt om iemand of iets te ondersteunen, voor ons zijn het korte momenten van aandacht en kleine bedragen die voor hen enorm hoog en waardevol kunnen zijn om net iets meer te kunnen kopen of te doen wat een enorme impact kan hebben in hun leven. Zoals Jezus jou liefhad en Zijn leven voor jou heeft gegeven mogen wij de liefde weer uitdelen naar de ander. 2 Korintiërs 9:11 U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.