Doneren voor het goede doel

Mission-Rhema

Op dit moment kunt u aan het goede doel doneren door uw donatie, onder vermelding van het betreffene project,  over te maken op bankrekeningnummer: NL03 RABO 0359 8482 73